PRIVACY REGLEMENT

De websites van Mischa de Muynck Fotografie richten zich op het verzorgen van educatie en informatie op het gebied van fotografie.

Wij hanteren een duidelijk privacy beleid ten aanzien van alle gebruikers (bedrijven en consumenten) van onze website en onze diensten. Dit privacy reglement is bedoeld om u te informeren over het beleid met betrekking tot het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens.

Beheer en verwerking van persoonsgegevens
Voor het verrichten van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens van de gebruikers van onze website. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Als u dus informatie opvraagt of zich inschrijft voor een cursus, workshop of fotovakantie zullen wij uw persoonsgegevens nooit aan een andere partij verstrekken.  Indien u daartoe toestemming geeft bij het aanmelden voor de nieuwsbrief (iZine) zullen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het per e-mail toesturen van informatie over producten/diensten van door ons geselecteerde derden. Indien u persoonsgegevens aanlevert verklaart u zich akkoord met deze doeleinden.

Wij kunnen bij wet verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen, dan zullen wij ons aan deze wettelijke verplichting houden, conform de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Cookies
Op de websites van Mischa de Muynck Fotografie wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’.  Deze Cookies zijn stukjes informatie die een website op de harde schijf van uw computer overzet voor registratiedoeleinden. Het gebruik van cookies is de norm in de branche en op de meeste websites zult u dan ook cookies aantreffen. Dankzij deze cookies zijn wij in staat de informatie af te stemmen op uw voorkeuren en zien wij welke gedeelten van de site het meest bezocht worden. Ook gebruiken we deze cookies om u de mogelijkheid te geven om de informatie op deze websites makkelijk te delen, bijvoorbeeld via Facebook of Twitter.  Wij gebruiken cookies nooit om informatie uit uw computer op te halen die niet oorspronkelijk in een cookie is verzonden, dat kan ook niet. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat zij cookies accepteren. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Wanneer u dit doet, kunt u echter niet altijd optimaal gebruik maken van websites. Op de websites van Mischa de Muynck Fotografie kunnen zogenaamde links staan naar websites die niet onder het beheer van Mischa de Muynck Fotografie vallen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wijze waarop dergelijke websites met privacy omgaan.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy reglement. Wijzigingen zullen echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

De websites van Mischa de Muynck Fotografie zijn:

www.magnek.nl & www.magnek.com
www.beterfotosmaken.nl & www.beterefotosmaken.nl
www.fotovakantiefrankrijk.nl & www.fotovakantieitalie.nl
www.fotovakanties.nl & www.fotovakanties.com & www.fotovakanties.be
www.heelhollandfotografeert.nl
www.fotograferenmetjemobiel.nl